สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของ สพป.สระบุรี เขต 1 เดือน กุมภาพันธ์ 2566