สพป.สระบุรี เขต 1 จัดประชุมคณะกรรมการนิเทศ ติดตาม และสนับสนุนการดำเนินการจัดสรรเงินอุดหนุนแบบมีเงื่อนไขของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2565

17 มีนาคม 2566 ดร.ปฐมเกียรติ ไชยคำ ผอ.สพป.สระบุรี เขต 1 มอบหมายให้นายพิพัฒน์ ขันธะแพทย์ รอง ผอ.สพป.สระบุรี เขต 1 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนิเทศ ติดตาม และสนับสนุนการดำเนินการจัดสรรเงินอุดหนุนแบบมีเงื่อนไขของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2565 เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไขในสถานศึกษา ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ของโครงการอย่างมีประสิทธิภาพ ณ ห้องประชุมพระพุทธบาท สพป.สระบุรี เขต 1