สพป.สระบุรี เขต 1 ร่วมกิจกรรมเปิดบ้านวิชาการ “หนองโนนิทรรศ์ ตลาดนัดวิชาการ สู่บ้านพอเพียง” ปีการศึกษา 2565

17 มีนาคม 2566 นายสุธรรม เลิศนพคุณวงศ์ รอง ผอ.สพป. สระบุรี เขต 1 เป็นประธานการเปิดกิจกรรมเปิดบ้านวิชาการ “หนองโนนิทรรศ์ ตลาดนัดวิชาการ สู่บ้านพอเพียง” ปีการศึกษา 2565 เพื่อเป็นการเผยแพร่ผลงานวิชาการและประชาสัมพันธ์กิจกรรมของโรงเรียน ให้กับชุมชน ผู้ปกครอง หน่วยงานอื่นได้ชื่นชมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และเสริมสร้างประสบการณ์ให้กับนักเรียน ณ โรงเรียนชุมชนวัดหนองโนใต้

สอบถามได้นะครับ