ดร.ปฐมเกียรติ ไชยคำ ผอ. สพป.สระบุรี เขต 1 เป็นประธานเปิดอาคารเรียนหลังใหม่โครงการโรงเรียนคุณภาพ อนุบาลหนองแซงศีลวุฒาจารย์

23 กุมภาพันธ์ 2566 ดร.ปฐมเกียรติ ไชยคำ ผอ. สพป.สระบุรี เขต 1 เป็นประธานเปิดอาคารเรียนหลังใหม่ โรงเรียนอนุบาลหนองแซงศีลวุฒาจารย์ จัดพิธีทำบุญและเปิดป้ายอาคารเรียนหลังใหม่ขึ้น โดยในปีงบประมาณ 2565 โรงเรียนอนุบาลหนองแซงศีลวุฒาจารย์ ได้รับงบประมาณจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ ) ในการก่อสร้างอาคารเรียนแบบ สปช. 105/29 ปรับปรุง 2 ชั้น 5 ห้อง (ชั้นบน 4 ห้อง ชั้นล่าง 1 ห้อง) จำนวน 1 หลัง โรงเรียนอนุบาลหนองแซง เป็นโรงเรียนหลักและนำร่องในโครงการโรงเรียนคุณภาพโดยมีโรงเรียนเครือข่ายที่จะเรียนร่วมกันโดยใช้ทรัพยากรร่วมกันทั้งอาคารสถานที่ บุคลากรและอื่นๆ จำนวน 5 โรงเรียน การจัดให้มีโรงเรียนคุณภาพ เนื่องมาจากประชากรที่เป็นเด็กลดลงมาก เหตุเพราะอัตราการเกิดต่ำจึงส่งผลให้โรงเรียนมีนักเรียนลดลงตามไปด้วย ดังนั้นการจัดการศึกษาจึงต้องปรับตัวตามการเปลี่ยนแปลงและเร่งพัฒนาโรงเรียนหลักที่มีที่ตั้งอยู่ในศูนย์กลางให้เป็นโรงเรียนหลักที่เชื่อมั่นใจคุณภาพ การจัดงบประมาณเพื่อปรับปรุงอาคารสถานที่ การจัดหาสื่ออุปกรณ์และอื่นๆ จึงเร่งดำเนินการเพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว

สอบถามได้นะครับ