สพป.สระบุรี เขต 1 ร่วมประเมินนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

21 กุมภาพันธ์ 2566 นายสุธรรม เลิศนพคุณวงศ์ รอง ผอ.สพป.สระบุรี เขต 1 เป็นคณะกรรมการและร่วมประเมินนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทานระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ประจำปีการศึกษา 2565 ระดับกลุ่มจังหวัด ณ ห้องเรียนนาฎศิลปิพรเทวา โรงเรียนเทพศิรินทร์พุแค สระบุรี

สอบถามได้นะครับ