สพป.สระบุรี เขต 1 ดำเนินการจัดสอบวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ.2566

18 กุมภาพันธ์ 2566 ดร.ปฐมเกียรติ ไชยคำ ผอ.สพป.สระบุรี เขต 1 มอบหมายให้นายพิพัฒน์ ขันธะแพทย์ รอง ผอ. สพป.สระบุรี เขต 1 พร้อมด้วยกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ดำเนินการจัดสอบพัฒนาความสามารถทางวิชาการผู้เรียนผ่านกระบวนการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ.2566 (คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา/คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา/วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา) รอบแรก ระดับเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนได้พัฒนาความสามารถทางวิชาการอย่างเต็มตามศักยภาพ ณ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี

สอบถามได้นะครับ