สพป.สระบุรี เขต 1 ร่วมประเมินสัมฤทธิ์ผลการปฎิบัติงานในหน้าที่ฯ

9 กุมภาพันธ์ 2566 ดร.ปฐมเกียรติ ไชยคำ ผอ.สพป.สระบุรี เขต 1 มอบหมายให้นางสาวมยุรีย์ เนตรศิลานนท์ รอง ผอ. สพป.สระบุรี เขต 1 พร้อมด้วยนายสมเดช มุสิกชาติ ผู้ทรงคุณวุฒิ และนางศรีลักษณ์ แก้วศรีผอ.รร.อนุบาลบ้านหมอ (พัฒนราษฎร์) ร่วมการประเมินสัมฤทธิ์ผลการปฎิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษาตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาในระยะเวลา 1 ปี (รอบ 6 เดือนหลัง) ของนายเทวัน ทิพย์กระโทก ผอ.รร.วัดต้นตาล (ต้นตาลประชาสฤษฎิ์) และนางศุภานัน นาร่อง ผอ.รร.วัดพระยาทด(สุชลิตวิทยา)

สอบถามได้นะครับ