สพป.สระบุรี เขต 1 ร่วมรับมอบห้องสุขาและมอบทุนการศึกษา

1 กุมภาพันธ์ 2566 ดร.ปฐมเกียรติ ไชยคำ ผอ.สพป.สระบุรี เขต 1 มอบหมายให้นางสาวมยุรีย์ เนตรศิลานนท์ รอง ผอ.สพป. สระบุรี เขต 1 เป็นประธานในพิธีรับมอบห้องสุขาและมอบทุนการศึกษา โดยห้องสุขา ได้รับเงินบริจาคจากคุณสิริพานิชพงศ์ โนเวียงและคณะ ซึ่งเป็นศิษย์เก่าของโรงเรียนเป็นเงิน 200,000 บาท ส่วนทุนการศึกษาได้รับการสนับสนุนจากชมรมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นเงิน 15,000 บาท ณ โรงเรียนประชาสงเคราะห์รังสรรค์

สอบถามได้นะครับ