ดร.ปฐมเกียรติ ไชยคำ ผอ.สพป.สระบุรี เขต 1 ร่วมประชุมคณะกรรมการพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า (คพรฟ.)

25 มกราคม 2566 ดร.ปฐมเกียรติ ไชยคำ ผอ.สพป.สระบุรี เขต 1 พร้อมศึกษานิเทศก์ร่วมประชุมคณะกรรมการพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า (คพรฟ.) ครั้งที่ 1/2566 โดยมีนายผล ดำธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรีเป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อำเภอหนองแซง

การประชุมครั้งนี้ นำเสนอโครงการบูรณาการความร่วมมือเพื่อคุณภาพการศึกษาอย่างยั่งยืน (SARABURI Model) โดยจะนำร่องพื้นที่อำเภอหนองแซง และพัฒนาโรงเรียนอนุบาลหนองแซงเป็น HUP เพื่อรองรับในการพัฒนาการศึกษาของพื้นที่ และจะเริ่มใช้รถโรงเรียน (School Bus) ที่สนับสนุนโดยกองทุนพัฒนารอบโรงไฟฟ้า ในพื้นที่

ขอบคุณ ท่าน ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี ท่านนายอำเภอหนองแซง ที่เป็นแกนหลักในการดำเนินการครั้งนี้

สอบถามได้นะครับ