ดร.ปฐมเกียรติ ไชยคำ ผอ.สพป.สระบุรี เขต 1 ร่วมประชุม กศจ. ครั้งที่ 1/2566

24 มกราคม 2566 เวลา 14.00 น. ดร.ปฐมเกียรติ ไชยคำ ผอ.สพป.สระบุรี เขต 1 เข้าร่วมประชุม กศจ. ครั้งที่ 1/2566 พร้อมด้วยบุคลากรที่เกี่ยวข้อง รายงานความคืบหน้าการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณภาพ (อนุบาลหนองแซงศีลวุฒาจารย์) ภายใต้ SARABURI MODEL และนำเสนอแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2566-2570) แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ของ สพป.สระบุรี เขต 1 และแผนการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2566 เพื่อพิจารณาขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการชุดดังกล่าว ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระบุรี

สอบถามได้นะครับ