สพป.สระบุรี เขต 1 ประชุมพิจารณาคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่นจังหวัดสระบุรี

24 มกราคม 2566 ดร.ปฐมเกียรติ ไชยคำ ผอ.สพป.สระบุรี เขต 1 เป็นประธานประชุมพิจารณาคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่นจังหวัดสระบุรี พร้อมด้วยนายสุธรรม เลิศนพคุณวงศ์ นางสาวมยุรีย์ เนตรศิลานนท์ รอง ผอ.สพป.สระบุรี เขต 1 และคณะกรรมการร่วมคัดเลือกเพื่อดำเนินการพิจารณาคัดเลือกให้เหลือ จำนวน 2 คน และส่งรายชื่อให้กับสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระบุรีต่อไป ณ ห้องประชุมพระพุทธบาท ชั้น 2 สพป.สระบุรี เขต 1