สพป.สระบุรี เขต 1 เข้าร่วมเป็นเกียรติพิธีมอบรางวัลโครงการ “มิซุอิกุ : สอนน้องรักษ์น้ำ” ปี 2565

23 มกราคม 2566 ดร.ปฐมเกียรติ ไชยคำ ผอ.สพป.สระบุรี เขต 1 มอบหมายให้นายพิพัฒน์ ขันธะแพทย์ รอง ผอ.สพป.สระบุรี เขต 1 พร้อมด้วย นางจรัสพักตร์ ชูพิพัฒน์ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และนางพชรมณฑ์ สุภาวัฒนา นักวิชาการศึกษา เข้าร่วมเป็นเกียรติพิธีมอบรางวัลโครงการ “มิซุอิกุ : สอนน้องรักษ์น้ำ” ปี 2565 โรงเรียนวัดป๊อกแป็ก สังกัด สพป.สระบุรี เขต 1 ได้รับโล่รางวัลโครงการ “มิซุอิกุ : สอนน้องรักษ์น้ำ” ปี 2565 โดยมี นายภาดล ถาวรกฤชรัตน์ อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ เป็นประธานในพิธี จัดโดย บริษัท ซันโทรี่ เป็ปซี่โค เบเวอเรจ (ประเทศไทย) จำกัด ณ ห้องประชุมศักดิ์สิทธิ์ ตรีเดช ชั้น 2 อาคารกรมควบคุมมลพิษ กรมควบคุมมลพิษ

สอบถามได้นะครับ