สพป.สระบุรี เขต 1 ร่วมเปิดการอบรมผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่

21 มกราคม 2566 ดร.ปฐมเกียรติ ไชยคำ ผอ.สพป.สระบุรี เขต 1 มอบหมายให้นายสุธรรม เลิศนพคุณวงศ์ รอง ผอ.สพป.สระบุรี เขต 1 เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ครั้งที่1 ปี 2566 ของค่ายลูกเสือภูริทัตอำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี โดยมีผู้เข้าอบรมจากมหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรีจำนวนทั้งสิ้น 200 คน อบรมตั้งแต่วันที่ 21-23 มกราคม 2566

สอบถามได้นะครับ