สพป.สระบุรี เขต 1 มอบเงินช่วยเหลือเบื้องต้นให้กับนักเรียนที่บ้านพักอาศัยประสบอัคคีภัย

20 มกราคม 2566 ดร.ปฐมเกียรติ ไชยคำ ผอ.สพป.สระบุรี เขต 1 มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และผู้บริหารโรงเรียนอนุบาลสระบุรี มอบเงินกองทุนช่วยเหลือนักเรียน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 3,000 บาท เพื่อเป็นการช่วยเหลือเด็กหญิงภัคจิรา คำปัญญา นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/1 โรงเรียนอนุบาลสระบุรี เนื่องจากบ้านพักอาศัยประสบอัคคีภัย เป็นการเบื้องต้นเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้กับนักเรียนต่อไป

สอบถามได้นะครับ