สพป.สระบุรี เขต 1 ร่วมประเมินสัมฤทธิ์ผลการปฎิบัติงานในหน้าที่

17 มกราคม 2566 ดร.ปฐมเกียรติ ไชยคำ ผอ.สพป.สระบุรี เขต 1 มอบหมายให้นายสุธรรม เลิศนพคุณวงศ์ รอง ผอ. สพป.สระบุรี เขต 1 พร้อมด้วยนางสุนันทา กล้าแข็ง ผู้ทรงคุณวุฒิ (อดีต ผอ.รร.วัดเขาจำปาฯ) และนางสาวพิชญานิน ภิญโญ ผอ.รร.วัดป๊อกแป๊ก ร่วมการประเมินสัมฤทธิ์ผลการปฎิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษาตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนวัดท่าวัวนางสาวกนกวรรณ หาญวิเศษ ในระยะเวลา1 ปี (รอบ 6 เดือนหลัง)

สอบถามได้นะครับ