สพป.สระบุรี เขต 1 ร่วมงานวันครู อำเภอเสาไห้

16 มกราคม 2566 ดร.ปฐมเกียรติ ไชยคำ ผอ.สพป.สระบุรี เขต 1 มอบหมายให้นางสาวมยุรีย์ เนตรศิลานนท์ รอง ผอ.สพป สระบุรี เขต 1 จ.อ.วิชา รอดแดง ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล นางวัชรี ศรแก้ว ผู้อำนวยการกลุ่มกฏหมายและคดี และนางสาวสุพิชฌาย์ เลาหะพานิช ศึกษานิเทศก์ ร่วมงานวันครูของอำเภอเสาไห้ ณ ห้องประชุม โรงเรียนอนุบาลเสาไห้

สอบถามได้นะครับ