ดร.ปฐมเกียรติไชยคำ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรีเขต 1 เป็นประธานเปิดงานวันเด็กแห่งชาติปี 2566 และรับมอบห้องสุขาปฐมวัย( แบบ 4 ที่นั่ง ) จากชมรมโป่งเหล้าชาวเกวียน มูลค่าวัสดุอุปกรณ์ รวมงบประมาณ 150,000 บาท ณ โรงเรียนวัดสุนันทาราม

14 มกราคม 2566 ดร.ปฐมเกียรติไชยคำ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรีเขต 1 เป็นประธานเปิดงานวันเด็กแห่งชาติปี 2566 และรับมอบห้องสุขาปฐมวัย( แบบ 4 ที่นั่ง ) จากชมรมโป่งเหล้าชาวเกวียน มูลค่าวัสดุอุปกรณ์ รวมงบประมาณ 150,000 บาท ณ โรงเรียนวัดสุนันทาราม โดยนายศิริโชค ปักการะโถ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสุนันทารามให้การต้อนรับพร้อมด้วยนายธนภัทร ช่อกมะกอก นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้งและคณะผู้บริหาร นายวิชัย ฟักอ่อน ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานฯ ผู้ปกครองนักเรียน ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดและร่วมงานโดยมีกิจกรรมมอบความสุขให้แก่เด็กๆนักเรียนและรางวัลมากมาย ด้วยกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์จากชมรมฯ และนักเรียนกิจกรรมเครือข่ายชมรมฯ

สอบถามได้นะครับ