สพป.สระบุรี เขต 1 จัดพิธีมอบรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เนื่องในงานวันครู ประจำปี 2566

12 มกราคม 2566 ดร.ปฐมเกียรติ ไชยคำ ผอ.สพป.สระบุรี เขต 1 เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เนื่องในงานวันครู ประจำปี 2566 โดยนายสุธรรม เลิศนพคุณวงศ์ รอง ผอ.สพป.สระบุรี เขต 1 เป็นผู้กล่าวรายงาน โดยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1 รับมอบเกียรติบัตร เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติในการทำความดีและมีผลงานที่ประสบความสำเร็จ และเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการดำงานต่อไป ณ ห้องประชุมอดิเรกสาร ชั้น 3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1 ดาวโหลดรูปเพิ่มเติม https://drive.google.com/…/1V78eqx7iHvxkYn1FbgAVD7TI2wG…