สพป.สระบุรี เขต 1 ร่วมสื่อสารและสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับวัตถุประสงค์และเป้าหมายของโรงเรียนคุณภาพ

11 มกราคม 2566 ดร.ปฐมเกียรติ ไชยคำ ผอ.สพป.สระบุรี เขต 1 พร้อมด้วยนายมนัสพันธ์ ดอนก้อนไพร นายอำเภอหนองแซง นายสุธรรม เลิศนพคุณวงศ์ รอง ผอ.สพป.สระบุรี เขต 1 ศึกษานิเทศก์ และผู้อำนวยการโรงเรียนโรงเรียนอนุบาลหนองแซงศีลวุฒาจารย์ ร่วมประชุมเพื่อสื่อสารสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับวัตถุประสงค์และเป้าหมายของโรงเรียนคุณภาพ บูรณาการการใช้ทรัพยากรร่วมกันให้กับผู้ปกครองนักเรียน และประชาชนในพื้นที่ เพื่อนำไปสู่โรงเรียนคุณภาพของอำเภอหนองแซง ณ โรงเรียนวัดหนองหัวโพ และโรงเรียนวัดหนองทางบุญ

สอบถามได้นะครับ