ดร.ปฐมเกียรติ ไชยคำ ผอ.สพป.สระบุรี เขต 1 มอบหมายให้นายสุธรรม เลิศนพคุณวงศ์ นางสาวมยุรีย์ เนตรศิลานนท์ นายพิพัฒน์ ขันธะแพทย์รอง ผอ.สพป.สระบุรี เขต 1 ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย ข้าราชการ พนักงานและลูกจ้าง ร่วมกิจกรรมเคารพธงชาติ สวดมนต์ และกล่าวคำปฏิญญาเขตสุจริต

9 ธันวาคม 2566 ดร.ปฐมเกียรติ ไชยคำ ผอ.สพป.สระบุรี เขต 1 มอบหมายให้นายสุธรรม เลิศนพคุณวงศ์ นางสาวมยุรีย์ เนตรศิลานนท์ นายพิพัฒน์ ขันธะแพทย์รอง ผอ.สพป.สระบุรี เขต 1 ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย ข้าราชการ พนักงานและลูกจ้าง ร่วมกิจกรรมเคารพธงชาติ สวดมนต์ และกล่าวคำปฏิญญาเขตสุจริต จากนั้นนายสุธรรม เลิศนพคุณวงศ์ รอง ผอ.สพป.สระบุรี เขต 1 พบปะบุคคลากร เพื่อแจ้งข้อราชการในการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพ ณ บริเวณหน้าเสาธง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1