ดร.ปฐมเกียรติ ไชยคำ ผอ.สพป.สระบุรี เขต 1 มอบหมายให้ นายสุธรรม เลิศนพคุณวงศ์ รอง ผอ. สพป.สระบุรี เขต 1 พร้อมด้วยนายมนัส บุญน้อม ข้าราชการบำนาญ และนายสุพัน สวัสดิผล ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเสาไห้ ซึ่งเป็นคณะกรรมการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อขอมีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ

6 มกราคม 2566 ดร.ปฐมเกียรติ ไชยคำ ผอ.สพป.สระบุรี เขต 1 มอบหมายให้ นายสุธรรม เลิศนพคุณวงศ์ รอง ผอ. สพป.สระบุรี เขต 1 พร้อมด้วยนายมนัส บุญน้อม ข้าราชการบำนาญ และนายสุพัน สวัสดิผล ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเสาไห้ ซึ่งเป็นคณะกรรมการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อขอมีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ เข้าประเมินนางสาวอรทัย มิตรสูงเนิน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านม่วงฝ้าย ในด้านที่ 1 และด้านที่ 2 ณ โรงเรียนบ้านม่วงฝ้าย

สอบถามได้นะครับ