ดร.ปฐมเกียรติ ไชยคำ ผอ.สพป.สระบุรี เขต 1 ร่วมเปิดงานสืบสานประเพณีตักบาตรข้าวหลามจี่ เดือนยี่ ที่หนองโน

6 มกราคม 2566 ดร.ปฐมเกียรติ ไชยคำ ผอ.สพป.สระบุรี เขต 1 พร้อมด้วยนางสาวมยุรีย์ เนตรศิลานนท์ รอง ผอ.สพป.สระบุรี เขต 1 ร่วมเปิดงานสืบสานประเพณีตักบาตรข้าวหลามจี่ เดือนยี่ ที่หนองโน ครั้งที่ 20 ประจำปี 2566 พร้อมร่วมใส่บาตรข้าวหลาม โดยมีนางวชิราภรณ์ เพ็ชรล้อม วัฒนธรรมจังหวัดสระบุรี เป็นประธานเปิดงาน โดยมีโรงเรียนชุมชนวัดหนองโนใต้ และโรงเรียนวัดนาร่องนำเด็กนักเรียนมาร่วมงานในครั้งนี้ ภายในงานมีข้าวหลาม สินค้า OTOP และสินค้าภูมิปัญญาท้องถิ่นจำหน่าย ทั้งยังมีการแสดงมหรสพ และสัมผัสบรรยากาศงานตามแบบภูมิปัญญาไท – ยวน ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 5-6 มกราคม 2566 ณ ลานอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโน อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี