สพป.สระบุรี เขต 1 จัดประชุมปฏิบัติการยกร่างและจัดทำแผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก

5 มกราคม 2566 ดร.ปฐมเกียรติ ไชยคำ ผอ.สพป.สระบุรี เขต 1 เป็นประธานการประชุมปฏิบัติการยกร่างและจัดทำแผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566-2570 โดยมีนางสาวมยุรีย์ เนตรศิลานนท์ นายพิพัตน์ ขันธะแพทย์ รอง ผอ.สพป.สระบุรี เขต 1 และคณะกรรมการร่วมประชุม เพื่อยกร่างและจัดทำแผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก ณ ห้องประชุมอดิเรกสาร สพป.สระบุรี เขต 1