ดร.ปฐมเกียรติ ไชยคำ ผอ.สพป.สระบุรี เขต 1 เข้าพบนายอำเภอหนองแซง หารือเรื่องโรงเรียนคุณภาพ

4 มกราคม 2566 ดร.ปฐมเกียรติ ไชยคำ ผอ.สพป.สระบุรี เขต 1 พร้อมด้วยนายวุฒิไกร ทองบ่อ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลหนองแซงศีลวุฒาจารย์ และศึกษานิเทศก์ เข้าพบนายมนัสพันธ์ ดอนก้อนไพร นายอำเภอหนองแซง เพื่อประชุมหารือถึงแนวทางการพัฒนาโรงเรียนคุณภาพของอำเภอหนองแซง ภายใต้ #สระบุรีโมเดล ที่เป็นความร่วมมือของทุกฝ่าย

สอบถามได้นะครับ