ดร.ปฐมเกียรติ ไชยคำ ผอ.สพป.สระบุรี เขต 1 เข้าพบประธานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสระบุรี จำกัด เนื่องในโอกาสสวัสดีปีใหม่

3 มกราคม 2566 ดร.ปฐมเกียรติ ไชยคำ ผอ.สพป.สระบุรี เขต 1 พร้อมด้วยนายสุธรรม เลิศนพคุณวงศ์ รองผอ.สพป.สระบุรี เขต 1 และผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ เข้าพบนายเล็ก ทาเพชร ประธานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสระบุรี จำกัด เนื่องในโอกาสสวัสดีปีใหม่

สอบถามได้นะครับ