ดร.ปฐมเกียรติ ไชยคำ ผอ.สพป.สระบุรี เขต 1 เข้าพบคุณกัลยา รุ่งวิจิตรชัย เพื่อสวัสดีปีใหม่ และเรียนเชิญเป็นที่ปรึกษากิตติมศักดิ์

3 มกราคม 2566 ดร.ปฐมเกียรติ ไชยคำ ผอ.สพป.สระบุรี เขต 1 พร้อมด้วยนายสุธรรม เลิศนพคุณวงศ์ รอง ผอ.สพป.สระบุรี เขต 1 และผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ เข้าพบคุณกัลยา รุ่งวิจิตรชัย เพื่อสวัสดีปีใหม่ และเรียนเชิญเป็นที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1 ในการพัฒนาการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1

สอบถามได้นะครับ