สพป.สระบุรี เขต 1 ประชุมคณะกรรมการพิจารณาแผนชั้นเรียนของสถานศึกษา

26 ธันวาคม 2565 ดร.ปฐมเกียรติ ไชยคำ ผอ.สพป.สระบุรี เขต 1 พร้อมด้วยนายพิพัฒน์ ขันธะแพทย์ รอง ผอ.สพป.สระบุรี เขต 1 และคณะกรรมการสถานศึกษา ร่วมประชุมคณะกรรมการพิจารณาแผนชั้นเรียนของสถานศึกษา ครั้งที่ 1/2565 เพื่อพิจารณาแผนชั้นเรียนของสถานศึกษา ซึ่งประกอบด้วยแผนชั้นเรียนเต็มรูป ระยะ 5 ปี (ปีการศึกษา 2565 – 2569) และแผนชั้นเรียนรายปีของสถานศึกษาในสังกัด ผ่านระบบจัดทำระบบจัดเก็บข้อมูลแผนชั้นเรียนรายปีและแผนชั้นเรียนเต็มรูป ณ ห้องประชุมอดิเรกสาร ชั้น 3 สพป.สระบุรี เขต 1