ดร.ปฐมเกียรติ ไชยคำ ผอ. สพป.สระบุรี เขต 1 ร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการและหัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ

26 ธันวาคม 2565 ดร.ปฐมเกียรติ ไชยคำ ผอ.สพป.สระบุรี เขต 1 ร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการและหัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ครั้งที่ 12/2565 โดยมีนายผล ดำธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานการประชุม เพื่อสรุปข่าวเด่นของจังหวัดสระบุรี รอบเดือนธันวาคม 2565 และปฏิทินการจัดกิจกรรมของจังหวัดสระบุรี ประจำเดือนมกราคม 2566 รวมถึงรายงานผลการดำเนินงานของส่วนราชการในจังหวัดสระบุรี ณ ห้องประชุมพระพุทธบาท ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดสระบุรี

สอบถามได้นะครับ