ดร.ปฐมเกียรติ ไชยคำ ผอ. สพป.สระบุรี เขต 1 ร่วมพิธีเปิดการประชุม โครงการการขับเคลื่อนเทคโนโลยีดิจิทัลเชิงบูรณาการ ฯ

21 ธันวาคม 2565 ดร.ปฐมเกียรติ ไชยคำ ผอ. สพป.สระบุรี เขต 1 ร่วมเปิดการประชุม โครงการ “การขับเคลื่อนเทคโนโลยีดิจิทัลเชิงบูรณาการ และการใช้นวัตกรรมดิจิทัลสู่การเรียนรู้ สำหรับผู้บริหารสถานศึกษาจังหวัดสระบุรี ยุคใหม่”ให้กับผู้บริหารสถานศึกษาในจังหวัดสระบุรี โดยนายผล ดำธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานในพิธีเปิด เนื้อหาการบรรยายเกี่ยวกับเรื่อง “ACTIVE LEARNING การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ เรื่อง “การใช้นวัตกรรมดิจิทัสสู่การเรียนการสอน”และการบรรยายเรื่อง เรื่อง “การพัฒนาเชิงบูรณาการสำหรับการบริหาร Big Data ณ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี

สอบถามได้นะครับ