ดร.ปฐมเกียรติ ไชยคำ ผอ. สพป.สระบุรี เขต 1 เยี่ยมให้กำลังใจโรงเรียนวัดหนองบัว

20 ธันวาคม 2565 เวลา 09.00 น. ดร.ปฐมเกียรติ ไชยคำ ผอ. สพป.สระบุรี เขต 1 ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจผู้บริหาร ครู นักเรียน และเยี่ยมติดตามการเรียนการสอน พร้อมทั้งติดตามงานด้านนโยบายสพฐ. ด้านโอกาส คุณภาพ ประสิทธิภาพ และความปลอดภัยของโรงเรียนวัดหนองบัว

สอบถามได้นะครับ