ดร.ปฐมเกียรติ ไชยคำ ผอ. สพป.สระบุรี เขต 1 เยี่ยมให้กำลังใจโรงเรียนวัดบ้านกล้วย

20 ธันวาคม 2565 เวลา 09.00 น. ดร.ปฐมเกียรติ ไชยคำ ผอ. สพป.สระบุรี เขต 1 ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจผู้บริหาร ครู นักเรียน และเยี่ยมติดตามการเรียนการสอนพร้อมทั้งติดตามงานด้านนโยบายด้านโอกาส คุณภาพ ประสิทธิภาพ และความปลอดภัยของโรงเรียนวัดบ้านกล้วย