ดร.ปฐมเกียรติ ไชยคำ ผอ. สพป.สระบุรี เขต 1 ร่วมกิจกรรม “สภากาแฟ”

20 ธันวาคม 2565 เวลา 07.00 น. ดร.ปฐมเกียรติ ไชยคำ ผอ. สพป.สระบุรี เขต 1 ร่วมกิจกรรม “สภากาแฟ” ครั้งที่ 9/2565 เพื่อปรึกษาหารือข้อราชการ และกระชับความสัมพันธ์ที่ดีในการปฏิบัติหน้าที่ราชการจังหวัดสระบุรี มีผู้เข้าร่วมประชุมจากทุกภาคส่วน ทั้งหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ภาคประชาชน รวมไปถึงสื่อมวลชนทุกแขนง โดยหอการค้าจังหวัดสระบุรีเป็นผู้จัดงาน ณ ใกล้กัน เฟสติวัล อำเภอปากเพรียว