ดร.ปฐมเกียรติ ไชยคำ ผอ.สพป.สระบุรี เขต 1 มอบให้นางสาวมยุรีย์ เนตรศิลานนท์ รอง ผอ.สพป.สระบุรี เขต 1 ร่วมมหกรรมการเงินเพื่อครูไทย “Unlock a better lfe” สร้างโอกาสใหม่ โดยนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานกล่าวเปิดมหกรรมการเงินเพื่อครูไทย”Unlock a better life” สร้างโอกาสใหม่ เพื่อครูไทยที่ดีกว่าเพื่อชีวิตครูไทยที่ดีกว่า

17 ธันวาคม 2565 ดร.ปฐมเกียรติ ไชยคำ ผอ.สพป.สระบุรี เขต 1 มอบให้นางสาวมยุรีย์ เนตรศิลานนท์ รอง ผอ.สพป.สระบุรี เขต 1 ร่วมมหกรรมการเงินเพื่อครูไทย “Unlock a better lfe” สร้างโอกาสใหม่ โดยนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานกล่าวเปิดมหกรรมการเงินเพื่อครูไทย”Unlock a better life” สร้างโอกาสใหม่ เพื่อครูไทยที่ดีกว่าเพื่อชีวิตครูไทยที่ดีกว่า ภายในงานเป็นการเปิดโอกาสให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้เข้ามาไกล่เกลี่ย เจรจา ปรึกษา ปรับโครงสร้างหนี้หาข้อยุติบังคับคดีและแก้ไขปัญหาหนี้สินร่วมกัน ตลอดจนการให้บริการอบรมความรู้ทางการเงิน จัดขึ้นระหว่างวันที่ 17-18ธันวาคม 2565 ณ อาคาร 5 ศูนย์การแสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี

สอบถามได้นะครับ