สพป.สระบุรี เขต 1 ร่วมรับมอบอาคารเรียน พร้อมเยี่ยมให้กำลังใจผู้บริหารและคณะครู โรงเรียนวัดหัวถนน อำเภอหนองโดน

16 ธันวาคม 2565 ดร.ปฐมเกียรติ ไชยคำ ผอ.สพป.สระบุรี เขต 1 มอบให้นายสุธรรม เลิศนพคุณวงศ์ รอง ผอ.สพป.สระบุรี เขต 1 เป็นประธานรับมอบอาคารเรียนพระยาสุเรนทร์ราชเสนา โรงเรียนวัดหัวถนน อำเภอหนองโดน พร้อมด้วยนายสมบัติ เนตรสว่าง ศึกษานิเทศก์ นายสนั่น แท่นนอก ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหัวถนน ร่วมรับมอบอาคารเรียนที่เอื้อต่อการเรียนรู้ เนื่องจากห้องเรียนหลังเก่าเป็นไม้มีสภาพทรุดโทรม ซึ่งไม่ปลอดภัยต่อนักเรียน ทางโรงเรียนวัดหัวถนน ได้รับความเมตตา อนุเคราะห์ จาก ท่าน พระสิทธิสิงหเสนี (โสภณ โสภโณ) เจ้าอาวาสวัดพระยาสุเรนทร์ มอบเงิน ปรับปรุงอาคารเรียนหลังนี้ให้เป็นห้องเรียนของนักเรียนชั้นอนุบาล พร้อมทั้งเยี่ยมให้กำลังใจผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน

สอบถามได้นะครับ