สพป.สระบุรี เขต 1 จัดขายทอดตลาดอาคารเรียน จำนวน 1 รายการ

15 ธันวาคม 2565 นายสุธรรม เลิศนพคุณวงศ์ นางสาวมยุรีย์ เนตรศิลานนท์ นายพิพัฒน์ ขันธะแพทย์ รอง ผอ.สพป.สระบุรี เขต 1 ร่วมสังเกตการณ์การขายทอดตลาดอาคารเรียน จำนวน 1 รายการ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1 ผู้รับมอบอำนาจจากเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ทำการขายทอดตลาดสิ่งปลูกสร้างรายการอาคารเรียน แบบ ป.1 ข จำนวน 1 หลัง ของโรงเรียนวัดเขาจำปา (เทียนราษฎร์อุทิศ) อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี ราคากลางเริ่มต้น 150,000 บาท โดยมีผู้ยื่นการประมูล จำนวน 114 ราย ผู้ชนะการประมูลเป็นเงิน 1,000,000 บาท

สอบถามได้นะครับ