สพป.สระบุรี เขต 1 เยี่ยมให้กำลังใจพร้อมมอบเงินช่วยเหลือให้กับพี่เลี้ยงเด็กพิการ โรงเรียนอนุบาลหนองโดน(สนิทประชากร)

14 ธันวาคม 2565 ดร.ปฐมเกียรติ ไชยคำ ผอ.สพป.สระบุรี เขต 1 มอบให้นายสุธรรม เลิศนพคุณวงศ์ นายพิพัฒน์ ขันธะแพทย์ รอง ผอ.สพป.สระบุรี เขต 1 ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล นายสมบัติ เนตรสว่าง ศึกษานิเทศก์ พร้อมบุคลากร เยี่ยมให้กำลังใจพร้อมมอบเงินช่วยเหลือให้กับนางสาวพิมลพรรณ สงวนไว้ ตำเเหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ โรงเรียนอนุบาลหนองโดน(สนิทประชากร) ที่ป่วยด้วยอาการเส้นเลือดฝอยในสมองแตก