สพป.สระบุรี เขต 1 ประชุมคณะกรรมการกำกับ ติดตามและตรวจสอบการใช้งบประมาณฯ

14 ธันวาคม 2565 ดร.ปฐมเกียรติ ไชยคำ ผอ.สพป.สระบุรี เขต 1 มอบหมายให้นายสุธรรม เลิศนพคุณวงศ์ รอง ผอ.สพป.สระบุรี เขต 1 เป็นประธานประชุมคณะกรรมการกำกับ ติดตามและตรวจสอบการใช้งบประมาณที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจัดสรรให้สถานศึกษาตามคำขอรับการสนับสนุนงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โครงการพัฒนาการเรียนรู้สำหรับเด็กระดับปฐมวัย ครั้งที่ 1/2565 โดยมี นางสาวมยุรีย์ เนตรศิลานนท์ นายพิพัฒน์ ขันธะแพทย์ รอง ผอ.สพป.สระบุรี เขต 1 ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน และคณะกรรมการ ร่วมประชุมเพื่อพิจารณางบประมาณ ณ ห้องประชุมพระพุทธบาท อาคาร 1 ชั้น 2 สพป.สระบุรี เขต 1