ดร.ปฐมเกียรติ ไชยคำ ผอ.สพป.สระบุรี เขต 1 ร่วมประชุมคณะกรรมการบรรณาธิการกิจปรับปรุงและแก้ไขคู่มือการปฏิบัติงานด้านการบริหารงานบุคคล สังกัด สพฐ.

13-16 ธันวาคม 2565 ดร.ปฐมเกียรติ ไชยคำ ผอ.สพป.สระบุรี เขต 1 พร้อมบุคลกร สพป.สระบุรี เขต 1 ร่วมประชุมคณะกรรมการบรรณาธิการกิจปรับปรุงและแก้ไขคู่มือการปฏิบัติงานด้านการบริหารงานบุคคล สังกัด สพฐ. ณ โรงแรมริเวอร์ไรน์ เพฃส โฮเทล แอนด์ เรสซิเด้นซ์ จังหวัดนนทบุรี

สอบถามได้นะครับ