ดร.ปฐมเกียรติ ไชยคำ ผอ.สพป.สระบุรี เขต 1 เป็นวิทยากรการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษาในการขันเคลื่อนการจัดการศึกษาเรียนรว

9-11 ธันวาคม 2565 ดร.ปฐมเกียรติ ไชยคำ ผอ.สพป.สระบุรี เขต 1 เป็นวิทยากรในการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษาในการขันเคลื่อนการจัดการศึกษาเรียนรวม จากโครงการบูรณาการความร่วมมือพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเรียนรวม โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือ ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารโรงเรียนการศึกษาสงเคราะห์ (สศศ.) ผู้บริหารศูนย์การศึกษาพิเศษ ครู และบุคลากรทางการศึกษา จำนวนทั้งสิ้น 374 คน จัดโดยศูนย์การศึกษาพิเศษ ส่วนกลาง ระหว่างวันที่ 9-11 ธันวาคม 2565 ณ โรงแรมเลอบาหลี รีสอร์ท แฮนด์สปา

สอบถามได้นะครับ