สพป.สระบุรี เขต 1 คัดเลือกตัวแทนลูกเสือเพื่อเข้าร่วมงานลูกเสือในระดับลูกเสือโลก และลูกเสือนานาชาติ

9 ธันวาคม 2565 นายพิพัฒน์ ขันธะแพทย์ รอง ผอ.สพป.สระบุรี เขต 1 เป็นประธานการคัดเลือกตัวแทนลูกเสือเพื่อเข้าร่วมงานลูกเสือในระดับลูกเสือโลก และลูกเสือนานาชาติ ของสำนักงานลูกเสือจังหวัดสระบุรี เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ความคิดเห็นด้านศิลปวัฒนธรรมประเพณีไทยกับประเทศสมาชิกลูกเสืออื่น เป็นการส่งเสริมความสัมพันธ์กับคณะลูกเสือนานาชาติ ตามโครงการพัฒนาลูกเสือไทยสู่สากล เพื่อรองรับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ในการยกระดับและพัฒนาลูกเสือและบุคลากรทางการลูกเสือให้มีทักษะและคุณภาพทางการลูกเสือเทียบเท่าระดับสากล โดยเน้นการพัฒนาลูกเสือและบุคลากรทางการลูกเสือทั้งด้านทักษะทางลูกเสือและภาษาต่างประเทศ ณ ห้องประชุมพระพุทธบาท สพป.สระบุรี เขต 1

สอบถามได้นะครับ