ดร.ปฐมเกียรติ ไชยคำ ผอ.สพป.สระบุรี เขต ตรวจเยี่ยมโรงเรียนวัดมงคล อำเภอเฉลิมพระเกียรติ เพื่อเยี่ยมให้กำลังใจผู้บริหาร ครู และนักเรียน ในการเรียนการสอน และการทำกิจกรรมต่างๆของทางโรงเรียน

7 ธันวาคม 2565 ดร.ปฐมเกียรติ ไชยคำ ผอ.สพป.สระบุรี เขต ตรวจเยี่ยมโรงเรียนวัดมงคล อำเภอเฉลิมพระเกียรติ เพื่อเยี่ยมให้กำลังใจผู้บริหาร ครู และนักเรียน ในการเรียนการสอน และการทำกิจกรรมต่างๆของทางโรงเรียน