ดร.ปฐมเกียรติ ไชยคำ ผอ.สพป.สระบุรี เขต 1 เข้ากราบนมัสการพระเดชพระคุณ พระวิสิฐคณาภรณ์ เพื่อนิมนต์เป็นที่ปรึกษากิตติมศักดิ์

7 ธันวาคม 2565 ดร.ปฐมเกียรติ ไชยคำ ผอ.สพป.สระบุรี เขต เข้ากราบนมัสการพระเดชพระคุณ พระวิสิฐคณาภรณ์ เจ้าคณะจังหวัดสระบุรี เจ้าอาวาสวัดมงคลชัยพัฒนา อำเภอเฉลิมพระเกียรติ เพื่อนิมนต์เป็นที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1 ในการพัฒนาการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1