ดร.ปฐมเกียรติ ไชยคำ ผอ.สพป.สระบุรี เขต 1 เป็นประธานประชุมการพิจารณาจัดตั้งและจัดสรรงบประมาณ ปี 2567

1 ธันวาคม 2565 ดร.ปฐมเกียรติ ไชยคำ ผอ.สพป.สระบุรี เขต 1 เป็นประธานการประชุมการพิจารณาจัดตั้งและจัดสรรงบประมาณ ปี 2567 งบลงทุน รายการค่าครุภัณฑ์โรงเรียน ครั้งที่ 1/2565 โดยมีนายพิพัฒน์ ขันธะแพทย์ รอง ผอ.สพป.สระบุรี เขต 1 ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน พร้อมเจ้าหน้าที่ รวมถึงคณะกรรมการจากโรงเรียน เพื่อหารือการแจ้งกรอบวงเงิน การกรอกข้อมูลการจัดตั้งงบประมาณ รวมถึงรายการงบประมาณที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาได้เสนอขอรับการสนับสนุน ณ ห้องประชุมพระพุทธฉาย สพป.สระบุรี เขต 1

สอบถามได้นะครับ