ดร.ปฐมเกียรติ ไชยคำ ผอ.สพป.สระบุรี เขต 1 ร่วมการประชุมคณะกรรมการจัดทำคู่มือแนวทางการปฏิบัติงานด้านการบริหารงานบุคคลสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

29 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00 น. ดร.ปฐมเกียรติ ไชยคำ ผอ.สพป.สระบุรี เขต 1 เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการจัดทำคู่มือแนวทางการปฏิบัติงานด้านการบริหารงานบุคคลสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งได้รับแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการจัดทำคู่มือแนวทางการปฏิบัติงานด้านการบริหารงานบุคคล สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อให้เกิดความชัดเจนในการปฏิบัติงานด้านการบริหารงานบุคคลสำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยกำหนดการประชุมระหว่างวันที่ 28 พฤศจิกายน – 1 ธันวาคม 2565 ณ โรงแรมริเวอร์ไซต์ กรุงเทพมหานคร

สอบถามได้นะครับ