ดร.ปฐมเกียรติ ไชยคำ ผอ.สพป.สระบุรี เขต 1 เป็นประธานการประชุมคณะทำงานดำเนินงานการรองรับการตรวจราชการและติดตามประเมินผล

28 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00 น. ดร.ปฐมเกียรติ ไชยคำ ผอ.สพป.สระบุรี เขต 1 เป็นประธานการประชุมคณะทำงานดำเนินงานการรองรับการตรวจราชการและติดตามประเมินผล ตามนโยบายการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 1/2566 โดยมีคณะทำงานร่วมประชุม เพื่อแจ้งกำหนดการตรวจราชการและติดตามประเมินผลตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำนวน 7 ด้าน 37 จุดเน้น ณ ห้องประชุมอดิเรกสาร สพป.สระบุรี เขต 1

สอบถามได้นะครับ