ดร.ปฐมเกียรติ ไชยคำ ผอ.สพป.สระบุรี เขต 1 ประชุมออนไลน์ ทีมเครือข่ายประชาสัมพันธ์ สพป.สระบุรี เขต

4 พฤศจิกายน 2565 เวลา 08.30 น. ดร.ปฐมเกียรติ ไชยคำ ผอ.สพป.สระบุรี เขต 1 เป็นประธานประชุมออนไลน์ผ่านทาง Google Meet คณะกรรมการดำเนินงานเครือข่ายประชาสัมพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1 โดยมีนายสุธรรม เลิศนพคุณวงศ์ และนางสาวมยุรีย์ เนตรศิลานนท์ รอง ผอ.สพป.สระบุรี เขต 1 คณะกรรมการจากสถานศึกษา และ คณะกรรมการ สพป.สระบุรี เขต 1 เข้าร่วมประชุมครั้งนี้ เพื่อประสานแนวทางในการประชาสัมพันธ์ของสพป.สระบุรี เขต 1 ตามวิสัยทัศน์ ดร.ปฐมเกียรติ ไชยคำ ผอ.สฟป.สระบุรี เขต 1 “สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา เป็นองค์กรตื่นรู้ที่มีสมรรถนะสูง และเป็นองค์กรแห่งความสุข”

สอบถามได้นะครับ