ดร.ปฐมเกียรติ ไชยคำ ผอ.สพป.สระบุรี เขต 1 มอบหมายให้ นายสุธรรม เลิศนพคุณวงศ์ รอง ผอ.สพป.สระบุรี เขต 1 เป็นประธานการประชุมทีมบริหาร พร้อมรับชมรายการพุธเช้าข่าว สพฐ. โดยผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย นางสาวมยุรีย์ เนตรศิลานนท์ รอง ผอ.สพป.สระบุรี ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย ณ ห้องประชุมพระพุทธบาท อาคาร 1 ชั้น 2 สพป.สระบุรี เขต 1

2 พฤศจิกายน 2565 เวลา 08.30 น. ดร.ปฐมเกียรติ ไชยคำ ผอ.สพป.สระบุรี เขต 1 มอบหมายให้ นายสุธรรม เลิศนพคุณวงศ์ รอง ผอ.สพป.สระบุรี เขต 1 เป็นประธานการประชุมทีมบริหาร พร้อมรับชมรายการพุธเช้าข่าว สพฐ. โดยผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย นางสาวมยุรีย์ เนตรศิลานนท์ รอง ผอ.สพป.สระบุรี ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย ณ ห้องประชุมพระพุทธบาท อาคาร 1 ชั้น 2 สพป.สระบุรี เขต 1