ดร.ปฐมเกียรติ ไชยคำ ผอ.สพป.สระบุรี เขต 1 ร่วมประชุมกับผู้บริหารโรงเรียนอนุบาลสระบุรี

1 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.30 น. ดร.ปฐมเกียรติ ไชยคำ ผอ.สพป.สระบุรี เขต 1 ร่วมประชุมกับผู้บริหารโรงเรียนอนุบาลสระบุรี เพื่อหาแนวทางการร่วมพัฒนาศักยภาพการศึกษาของสพป.สระบุรี เขต 1 โดยมีนายอิทธิรงค์ ปานะถึก ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลสระบุรี นางสาวมยุรีย์ เนตรศิลานนท์ รอง ผอ.สพป.สระบุรี เขต 1 คณะผู้บริหารโรงเรียนอนุบาลสระบุรี และคณะทำงาน สพป.สระบุรี เขต 1 ร่วมเข้าประชุม ณ ห้องประชุม โรงเรียนอนุบาลสระบุรี