ดร.ปฐมเกียรติ ไชยคำ ผอ.สพป.สระบุรี เขต 1 นำทีมทำ AAR หลังการประชุมจัดทำแผน

28 ตุลาคม 2565 เวลา 16.20. ดร.ปฐมเกียรติ ไชยคำ ผอ.สพป.สระบุรี เขต 1 นำทีมวิทยากรหลัก วิทยาพี่เลี้ยงประจำกลุ่ม และคณะทำงาน โดยมี นายสุธรรม เลิศนพคุณวงศ์ นางกนิษฐา ช่างถม และนางสาวมยุรีย์ เนตรศิลานนท์ รอง ผอ.สพป.สระบุรี เขต 1 ร่วมทบทวนวิธีการทำงานหลังการประชุมจัดทำแผนด้วยกระบวนการ AIC เพื่อพัฒนา ปรับปรุงกระบวนการให้ประสิทธิภาพ

สอบถามได้นะครับ