ดร. ปฐมเกียรติ ไชยคำ ผอ. สพป. สระบุรี เขต 1 ประชุมทีมผู้บริหารสถานศึกษา และทีมบริหาร สพป.สระบุรี เขต 1

19 ตุลาคม 2565 เวลา 13.30 ดร.ปฐมเกียรติ ไชยคำ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1 เป็นประธานการประชุม เพื่อมอบนโยบายการปฏิบัติราชการ ผู้ร่วมประชุมประกอบด้วย ประธานกลุ่มโรงเรียนทุกกลุ่ม ประธานศูนย์พัฒนาคุณภาพโรงเรียนขยายโอกาส และผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย

ณ ห้องประชุมอดิเรกสาร อาคาร 1 ชั้น 3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1

สอบถามได้นะครับ